Pustovanje na Slovenskem

Irena Petrič (roj. Urankar) Po staroslovenskem verovanju je čas mrzlega dela leta čas, ki mu vlada podzemlje in ko tudi duše rajnkih zahajajo na ta svet. Ljudje se že od nekdaj šemijo v različne maske, kjer ima vsaka slovenska pokrajina svoje značilne predstavnike že daleč nazaj v času – prihajajo pa tudi vedno nove. V […]

Vesne

Zagotovo Vesna spada med boginje, ki so nemara Slovencem najbolj poznane, pa vendar živi le v zavesti ljudi, pisnih oz. konkretnih ustnih izročil o njej in obredjih pri nas pa nimamo. To seveda še ne pomeni, da je niso zares poznali.Koren same besede nakazuje na pomen »svetel«, svetiti«, zato je zagotovo povezana s pomladjo in […]

Zora, Zarja, Dogana

V zvezi z Zoro poznamo več zgodb, ime zanjo v našem prostoru je tudi Dogana, skupek teh zgodb pa je nesrečna ljubezen, saj z zemeljskim mladeničem ne moreta biti skupaj.Zora ali Zarja je sicer v širšem pomenu boginja jutranje Zarje, velja tudi za veliko bojevnico h kateri so molili vojščaki pred bitko za zaščito.V enem […]