Iniciacija v rodnoverju

Iniciacija oz. POSVETITEV po naših predstavah pomeni preskok v človekovem duhovnem in psiho-fizičnem razvoju, ko iniciiranca povežemo z višjimi silami v različnih situacijah, ki za človeka pomenijo prelomnico, mu pomagamo pri prehodu v drugačno stanje oz. nov začetek. Izpostavljamo 3 mejnike s tradicijami vSLOVENSKEM PROSTORU:1. Ob prihodu na svet2. Ob vstopu v zrelo dobo3. Ob […]

Čatež

V duhovnem izročilu prednikov je najbolj značilno ravno to, da so sile narave, ki so skozi čas dobivale takšne in drugačne fizične obleke, v glavnem vedno posedovale tako dobro kot slabo, čeravno morda pri nekaterih bolj prevlada ena ali druga stran.Takšna je Narava – življenje daje a ga tudi vzame in življenje staroverci sprejemamo kakršno […]

Nosečnost in rojstvo: drobci staroverskih izročil

Tako kot na letne mejnike častimo različne aspekte bogov, ki so odraz naravnih sil v vseh svojih večplastnih pojavah in obenem v lokalnih različicah, ko se prednikov spomnimo v skupnih druženih v širših krogih, so od nekdaj pomembni tudi mejniki človeškega življenja, ki pa jih praznujemo v bolj intimnih družbah. Med te mejnike spada rojstvo […]

Martinovo

Jesenski čas zaznamuje spravilo pridelkov, obračanje navznoter ter umirjanje, nato pa nek zaključek konec vinotoka, ko se spodnji svet popolnoma odpre in duše prednikov preplavijo tostranstvo iz 31. Vinotoka na 1. Listopad – ko smo bolj dovzetni za sporazumevanje z njimi, ki nam pomagajo tudi pri samoiskanju. Cela jesen je prežeta z zahvalnim duhom takrat, […]

Mali traven / April in Zeleni Jurij

Svežina, novi začetki, ponovna akcija, zagon, žvrgolenje ptic, živina na paši, aktivni, ustvarjalni pričetek dela na poljih, zelenje, ljubezen, veselje, zdravje, optimizem. Premoč svetlobe nad temo. Vse to obeležuje Jarila oz. Jarnika, pomladnega boga, ki vstaja iz podzemlja. V novi preobleki ga pri nas poznamo kot Zelenega Jurija. Njegov koren „jar“ nakazuje na svežo, potentno […]

Veliki traven / Maj

V pomladnih in poletnih pesmih večkrat srečamo Lado. Dekleta, ki so hodila tudi na slovenskem obredno pet po vasi v času od jurjevanja pa do kresovanja, so nekoč imenovali ladarice. Lada naj bi v izvornem pomenu besede nakazovala na družico. Po vzhodnoslovanskih prepričanjih je Lada žena vrhovnega boga, ki je ustvaril moža iz hrasta, ženo […]

Rožnik / Junij in Kresnikova poroka

Največja moč sonca. Toplina, ljubezen, strast, povezanost človeških duš, predanost. Vonj po zdravilnih zeliščih na prostranih travnikih, cvetice, vrtovi, ki rojevajo pridelke. Življenjska energija v polnem pogonu. Razlegajoča se neprekinjena tradicionalna pesem deklet v belem. Pričakovanje. Magija.Vse to zaznamuje praznični čas poletnega kresovanja, ki je za nas, staroverce, največji praznik v letu. Prav takrat se […]

Mali srpan / julij in akcija Peruna

Borbenost, pravica, zadoščenje, izpopolnjenost, materializacija, rodnost, kontrola, višek energije.To je tisto, kar odraža aspekt božje sile, ki se nam kaže kot Perun.Perun, sin stvaritelja Svaroga, je upravljalec neba in s tem vse nebeške sfere. Tako ima tudi funkcijo rodnosti, saj z dežjem oplaja zemljo. S prvo strelo na pomlad prične nov rodni cikel. Boji s […]

Veliki srpan / Avgust in žetev z boginjo Živo

Milina, hvaležnost, obilje, ljubezen, veselje do življenja so lastnosti boginje Žive s čemer nas navdaja predvsem v času intenzivnega pobiranja plodov, še posebno v času žetve.Živo vedno srečujemo v povezavi z žetvijo. Za polabske Slovane je veljala za glavno boginjo, izročilo na hrvaškem pravi, da je naučila ljudi delati z zemljo. Živa je tudi boginja […]

Kimavec/September in čas prehoda

Počasno poslavljanje od rodnosti zemlje, vedno krajši dnevi, umirjanje narave, vedno glasnejše žuborenje vode, vedno več vode z nebeških sfer, ki nam daje vedeti, da prihaja čas duhovnega očiščevanja. Čas, ko počasi vladavino leta prevzema Veles, bog podzemlja, modrosti, magije, ki nas bo popeljal v svet samospoznavanja in poglabljanja vase. Morana pa bo poskrbela za […]